Σάββατο, 25 Μαΐου 2013

Survival English

Οι παρακάτω διάλογοι μαθητών του Γ1 και Γ2 βοηθούν τα παιδιά να αναπτύξουν δεξιότητες επιβίωσης σε περιπτώσεις καθημερινότητας. Είναι σκόπιμα σύντομοι προκειμένου να μπορούν τα παιδιά να τους απομνημονεύσουν. Αποτελούνται από χρήσιμες φράσεις (chunks) οι οποίες συμβάλλουν στη δημιουργία ενός ρεπερτορίου απ' όπου αντλεί το παιδί υλικό προκειμένου να ανταπεξέρχεται με ευχέρεια σε καθημερινές καταστάσεις.